Tuesday, 02/06/2020 - 05:32|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Phước
Hành trình thần tốc Đạt chuẩn Quốc gia của Trường Mẫu giáo Tiên Cẩm

Hành trình thần tốc Đạt chuẩn Quốc gia của Trường Mẫu giáo Tiên Cẩm

Tiên Cẩm là địa phương chịu nhiều đau thương, mất mát trong chiến tranh. Sau giải phóng, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, song bằng nghị lực và ý chí vươn lên của vùng đất anh hùng, Tiên Cẩm giờ đây đã từng ngày thay da đổi thịt, kinh tế - xã hội phát triển, mức sống của nhiều người dân đã đạt ...